2017-01-06 - CHODKOWSCY

Przejdź do treści
    
Podnieś rękę, Boże Dziecię, Błogosław Ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie  wspieraj jej siłę swą siłą ,
Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami.
A Słowo Ciałem  się stało i mieszkało między nami.

Z A P R O S Z E N I E

STOWARZYSZENIE RODÓW  CHODKOWSKICH
Serdecznie zaprasza Kuzynki i Kuzynów oraz sympatyków
Naszego Stowarzyszenia
w Święto Trzech Króli, 6 stycznia 2017 roku o godz.14.00
do Szkoły Podstawowej im. Świętego Stanisława Kostki
w Chodkowie Wielkim
na
S P O T K A N I E  O P Ł A T K O W E
/prosimy zabrać ze sobą ubiegłoroczny zeszyt kolęd/


Zarząd Stowarzyszenia
Rodów Chodkowskich


Chodkowo Wielkie, 9 grudnia 2016r.
Wróć do spisu treści