2009-09-07 - CHODKOWSCY

Przejdź do treści

2009-09-07

Informacja z I posiedzenia Zarządu Rodów Chodkowskich


W dniu 06.09.2009r odbyło się posiedzenie Zarządu Rodów Chodkowskich, na którym omówiono następujące tematy:

1.      W sierpniu bieżącego roku zgłoszono do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie zmiany w składzie Zarządu, Sądu Honorowego i Komisji Rewizyjnej.

2.      Zgłoszono również zmiany w składzie Zarządu w Starostwie Powiatowym.

3.      Podjęto uchwałę dot. reprezentacji Stowarzyszenia w sprawach finansowych w Banku Spółdzielczym w Pułtusku. Osoby wytypowane to: Skarbnik - Wojciech Chodkowski z Pułtuska oraz wiceprezes Wojciech Chodkowski z Wyszkowa.

4.      Omówiono kwestie dot. legitymacji członkowskiej oraz odznaki członkowskiej.

5.      Podjęto decyzję o przygotowaniu regulaminu posługiwania się Sztandarem Stowarzyszenia na następne spotkanie Zarządu.

6.      Podjęto decyzję o przygotowaniu na następne posiedzenie projektów życzeń świątecznych.
Prezes Stowarzyszenia Dariusz Chodkowski

Wróć do spisu treści