2009-04-20 - CHODKOWSCY

Przejdź do treści

2009-04-20

Kochani!!!

Już niedługo Wszyscy spotkamy się na kolejnym, czwartym już Zjeździe naszego Rodu.

Kochani, serca nasze raduje wzmożona aktywność Familiantów we wpłatach na sztandar (ufundowano 17 imiennych gwoździ). Przyszłych fundatorów informujemy, iż ostateczny termin dokonywania wpłat na sztandar mija z końcem kwietnia. Wykonany płat sztandaru można podziwiać na stronie internetowej chodkowscy.republika.pl, którą aktualizują kuzyni Chodkowscy: Andrzej -twórca strony- i Grzegorz - skarbnik Stowarzyszenia.

Dziękujemy bardzo za uiszczone składki członkowskie. W roku zjazdu każda złotówka jest bardzo cenna, aby dobrze i sprawnie przeprowadzić nasze familijne spotkanie. Koszt uczestnictwa w zjeździe wynosi 50 złotych od osoby dorosłej i 30 złotych dla młodzieży do lat 16. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w zjeździe do końca maja wraz z dołączonym dokumentem dokonania wpłaty.

Przypominamy numer konta Stowarzyszenia Rodów Chodkowskich:

83 8232 0005 0010 7389 2000 0001

Apelujemy również o zaangażowanie, pomoc i współpracę w przygotowaniach i organizacji Zjazdu oraz Kongresu Stowarzyszenia.

Aby zachować w pamięci niezapomniane wspomnienia z poprzednich zjazdów, zwracamy się z prośbą o przesyłanie na adres Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Rodów Chodkowskich, Chodkowo Wielkie, Szkoła Podstawowa, 06-210 Płoniawy – Bramura, w miarę możliwości kolorowych, opisanych zdjęć ilustrujących spotkania z poprzednich lat. Będą wykorzystane do dekoracji szkoły, a po zakończeniu zjazdu znajdą się w Izbie Pamięci i tworzonej Kronice Stowarzyszenia.

Pozostało jeszcze około 40 sztuk książek „Gniazdo i Krze”. Można je będzie nabyć w cenie 50 zł. za sztukę. Ta cenna pozycja powinna znaleźć się na honorowym miejscu w domu każdego, kto czuje, że w jego żyłach płynie szlachecka krew Chodkowskich.

Z pozdrowieniami, wyrazami szacunku dla wszystkich Familiantów.

Zarząd Stowarzyszenia Rodów Chodkowskich

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


20.04.2009

Zarząd Stowarzyszenia Rodów Chodkowskich

ma zaszczyt zaprosić wszystkie Kuzynki i Kuzynów

na

IV ZJAZD FAMILII RODÓW CHODKOWSKICH

oraz

III KONGRES STOWARZYSZENIA RODÓW CHODKOWSKICHktóry odbędzie się dnia 4 lipca 2009 roku w Chodkowie Wielkim.
Szczegółowy program Zjazdu i Kongresu został dołączony na odrębnym piśmie.ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W ZJEŹDZIE:Zgłaszam uczestników na Czwarty Zjazd Familii Chodkowskich:Imię, nazwisko, miejscowość: Data urodzenia:


….....................................................................................................................................….....................................................................................................................................….....................................................................................................................................….....................................................................................................................................….....................................................................................................................................….....................................................................................................................................….....................................................................................................................................….....................................................................................................................................….....................................................................................................................................….....................................................................................................................................Nazwisko, imię, adres, numer telefonu oraz ewentualnie e-mail osoby zgłaszającej:

….....................................................................................................................................….....................................................................................................................................….....................................................................................................................................….....................................................................................................................................Prosimy o wpisanie kwoty wysłanej na konto bankowe............................................................

W przypadku ewentualnych pytań podajemy numery do organizatorów Zjazdu. Kuzyn Wojtek - 503 343 719 lub e-mail - biuro@bialy-dom.pl, Kuzyn Wojtek - 23 692 06 26, tel. kom. 609780010, Kuzyn Leszek - 698 194 228.

Przypominamy, że termin przesyłania zgłoszeń mija z końcem maja.Miejscowość, data Podpis osoby zgłaszającej


…..........................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


20.04.2009

Program IV Zjazdu Familii Chodkowskich

w dniu 4 lipca 2009 roku
.


I część:

Godz. 10.00 - 11.45 - Uczestnicy Zjazdu zgłaszają się do punktu informacyjnego w Chodkowie Wielkim w celu:

- potwierdzenie obecności,

- pobranie mandatu uczestnictwa w III Kongresie (tylko członkowie),

- możliwość pobrania i złożenia deklaracji członkowskiej dla zainteresowanych wstąpieniem do Stowarzyszenia,

- możliwość skorzystania z posiłku.

II część:

Godz. 12.00 - Msza święta i poświęcenie sztandaru w kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w intencji uczestników zjazdu.

III część:

Godz. 13.30 - Przejście pod Kamień pamiątkowy.

- powitanie uczestników IV zjazdu,

- uroczyste wbijanie gwoździ przez fundatorów,

- wręczenie dyplomów dla zasłużonych członków Stowarzyszenia.

IV część:

Godz. 14.00 - 19.00.

- godz. 14. - Występy młodzieży szkolnej (boisko lub budynek szkoły) - program słowno - muzyczny.

- godz. 15 - posiłek - obiad.

- godz. 16 - rozpoczęcie Kongresu dla członków Stowarzyszenia. (I termin)

- godz. 16.30 - II termin rozpoczęcia Kongresu. (Jeżeli w I terminie nie będzie wymaganej liczby uczestników).

- godz. 16 - program rozrywkowy dla pozostałych uczestników zjazdu.

- godz. 19 - zakończenie Kongresu - ogłoszenie wyników i postanowień III Kongresu.

V część:

Wspólna zabawa taneczna - początek o godz. 19.15.

- konkurs piosenki w wykonaniu uczestników,

- anegdoty i dowcipy,

- sztuczne ognie,

- odnawianie znajomości, pieczenie kiełbasek.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________20.04.2009

                       Zarząd Stowarzyszenia Rodów Chodkowskich proponuje następujący porządek obrad III Kongresu Stowarzyszenia

4 lipca 2009 roku, o godz. 16.00 (I termin), o godz. 16.30 (II termin)

1) Otwarcie III Kongresu i przywitanie gości.

2) Informacja dotycząca quorum.

3) Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

4) Sprawozdanie z działalności Zarządu.

5) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

6) Dyskusja i głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

7) Wybór Prezesa Zarządu.

8) Wybór Zarządu.

9) Wybór Komisji Rewizyjnej.

10) Wybór Sądu Honorowego.

11) Dyskusja na temat kierunków działalności Stowarzyszenia.

12) Przyjęcie uchwał III Kongresu Stowarzyszenia Rodów Chodkowskich.

13) Zamknięcie Kongresu.

Wróć do spisu treści