2009-01-06 - CHODKOWSCY

Przejdź do treści

2009-01-06


Znana data IV Zjazdu Stowarzyszenia Rodów Chodkowskich

Zarząd Stowarzyszenia Rodów Chodkowskich ustalił datę IV Zjazdu i Kongresu SRCh. Odbędzie się on 4 lipca 2009 roku tradycyjnie w Chodkowie Wielkim. W najbliższym czasie zostanie zawiązany komitet organizacyjny, który ustali szczegółowy program Zjazdu. Wiadomo, że jego kulminacyjnym momentem będzie poświęcenie naszego Sztandaru.

Zbieramy na sztandar SRCh!

Stowarzyszenie Rodów Chodkowskich na najbliższy Zjazd zamówiło pamiątkowy sztandar, który będziemy posiadać. Koszt produkcji sztandaru to 7500 PLN. Mała aktywność członków w opłacaniu składek za 2008 roku (około 20 osób wpłaciło łącznie 1200 złotych) powoduje problemy z zapłatą na Sztandar. Zwracamy się do Kuzynów i Kuzynek z bardzo gorącą prośbą o uregulowanie bieżących i zaległych składek członkowskich. Pozwalamy sobie przypomnieć numer konta Stowarzyszenia Rodów Chodkowskich -

83 8232 0005 0010 7389 2000 0001

           Wszyscy, którzy wpłacą kwotę 300 złotych na Sztandar, dostąpią zaszczytu wbicia w drzewce Sztandaru gwoździa z imieniem i nazwiskiem darczyńcy. Do końca listopada 2008 roku jedynie 10 osób dokonało wpłat na Sztandar, co dało kwotę 1600 PLN. Każda wpłata jest cenna i będzie uhonorowana pamiątkowym dyplomem. Apelujemy do serc i kieszeni Familiantów o większą hojność na ten cel.

           Zwracamy się jednocześnie z prośbą, aby wpłaty, które zaowocują wykonaniem imiennego gwoździa, dokonywane były najpóźniej do końca marca 2009.

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim Kuzynkom i Kuzynom, którzy uregulowali składki członkowski i wpłacili pieniądze na Sztandar - mamy już dwa imienne gwoździe).

Wróć do spisu treści