2005-08-06 - CHODKOWSCY

Przejdź do treści

2005-08-06

Podczas lipcowego zjazdu w Chodkowie Wielkim odbył się II Kongres Stowarzyszenia Rodów Chodkowskich. Kongres udzielił absolutorium ustępującym władzom I kadencji Stowarzyszenia w latach 2001-2005 i złożył im podziękowania za prowadzoną działalność. Uczestnicy Kongresu dokonali wyboru władz na II kadencję. W ich skład weszli:

Zarząd:

Prezes Jan Krzysztof Chodkowski - Warszawa,

Wiceprezes Wojciech Chodkowski - Pułtusk,

Wiceprezes Andrzej Chodkowski - Warszawa,

Skarbnik Grzegorz Chodkowski - Warszawa,

Sekretarz Barbara Majkowska - Chodkowo - Załogi,Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Wojciech Marek Chodkowski - Warszawa,
Członkowie:

Mariola Wójcik - Chodkowo - Załogi,
Grażyna Chodkowska - Grudusk,
Jerzy Chodkowski - Ciechanów,
Paweł Chodkowski - Pułtusk,


Sąd Honorowy:

Jerzy Chodkowski (Warszawa),

Maria Chodkowska (Warszawa),

Tomasz Chodkowski (Warszawa),

Michał Chodkowski (Warszawa),

Mirosław Chodkowski (Poznań).


Ponadto Kongres przyjął uchwałę, w której powierzył funkcję honorowego Prezesa Stowarzyszenia Senatorowi Janowi Chodkowskiemu z Głódek.

Kongres dokonał też zmian w Statucie Stowarzyszenia. Rozszerzony został zakres działania naszej organizacji, dokonano również zmiany zapisu, który ograniczał prawo przystąpienia do Stowarzyszenia Rodów Chodkowskich.

Podczas dyskusji programowej uczestnicy obrad przedstawili wiele propozycji przyszłych działań Stowarzyszenia, podkreślając m.in. potrzebę dalszych prac nad historią rodów, których wyniki stanowiłyby podstawę do wprowadzenia zmian i uzupełnień książki obrazującej dzieje Chodkowskich.

Owacjami została przyjęta propozycja, aby Chodkowscy zwracali się do siebie używając określenia "kuzynko" albo "kuzynie".

Po zakończeniu obrad uczestnicy Kongresu dołączyli do zabawy, która rozpoczęła się właśnie przy ogniskach na dziedzińcu szkoły i w dyskotece, w którą przeobraziła się na ten wieczór sala gimnastyczna.

Wróć do spisu treści